دانلود فیلم Out Stealing Horses 2019 - به هوای دزدیدن اسب ها

دانلود فیلم Out Stealing Horses 2019 - به هوای دزدیدن اسب ها
درباره مردی تنهاست که به تازگی همسرش را از دست داده و مجبور می شود به کشوری دیگر سفر کند. او در آنجا این شانس را می باید که خاطرات گذشته را زنده نگه دارد.