دانلود فیلم The Gravedancers 2006 - گراندانسرها

دانلود فیلم The Gravedancers 2006 - گراندانسرها
پس از یک شب لذت و شادی، "الیسون"، "هریس" و "کیرا" توسط ارواح سه قاتل و بیمار روانی تعقیب می شوند...