دانلود فیلم هندی Bhoothnath Returns 2014 - بازگشت بوتنات

دانلود فیلم هندی Bhoothnath Returns 2014 - بازگشت بوتنات
بازگشت "بوتنات" داستان او را به جلو می برد. پس از بازگشت به دنیای خود، او توسط ارواح دیگر محکوم می شود که هرج و مرج را به دنیای ارواح آورده است و...