دانلود فیلم Lara Croft: Tomb Raider 2001 - لارا کرافت: مهاجم مقبره

دانلود فیلم Lara Croft: Tomb Raider 2001 - لارا کرافت: مهاجم مقبره
«لارا کرافت» (جولی) با تشکیلاتی به نام «ایلومیناتی» درگیر می شود که رهبرشان «پوئل» خبیث (گلن) در پی به چنگ آوردن یک شیء باستانی است که قابلیت کنترل زمان و حتی مرگ را دارد. «لارا» به یاری گروه خود که به پیش رفته ترین ابزارهای تکنولوژیک مجهزند، برای یافتن آن شیء به غریب ترین نقاط کره ی زمین سفر می کند.