دانلود فیلم Mad Max: Fury Road 2015 - مکس دیوانه: جاده‌ی خشم

دانلود فیلم Mad Max: Fury Road 2015 - مکس دیوانه: جاده‌ی خشم
در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از زمین باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای بدست آوردن واجبات زندگی حاضرند یکدیگر را بکشند. مکس، مردی کم حرف که زن و بچه اش را از دست داده است، به تنهایی سفر می کند و در جستجوی صلح می باشد...