دانلود فیلم Last and First Men 2020 - مردان آخر و اول

دانلود فیلم Last and First Men 2020 - مردان آخر و اول
دو میلیارد سال پیش از ما، نژاد آینده بشر در آستانه انقراض قرار دارد. تقریباً تمام آنچه در جهان باقی مانده است، آثار تاریخی تنها و سورئال هستند و پیام آنها را به بیابان می تابانند …