دانلود فیلم What Do We See When We Look at the Sky? 2021 - وقتی به آسمان نگاه می‌ کنیم چه می‌ بینیم

دانلود فیلم What Do We See When We Look at the Sky? 2021 - وقتی به آسمان نگاه می‌ کنیم چه می‌ بینیم
یک برخورد تصادفی در گوشه ای از خیابان باعث می شود لیزا و جورجی در نگاه اول عاشق هم شوند، اما طلسم شیطانی دامن گیرشان شود که همدیگر را فراموش می کنند. آیا آنها مجددا یکدیگر را ملاقات خواهند کرد؟