دانلود انیمیشن Red Sonja: Queen of Plagues 2016 - سونجای قرمز: ملکه طاعون

دانلود انیمیشن Red Sonja: Queen of Plagues 2016 - سونجای قرمز: ملکه طاعون
سونجای قرمز، همراه با شمشیرش همچون شیطانی است. او برای اینکه بتواند بدهی اش را به مردی که او را مورد احترام خویش قرار داده بپردازد به مبارزه با ...