دانلود فیلم Fiddler on the Roof 1971 - ویولن‌زن روی بام

دانلود فیلم Fiddler on the Roof 1971 - ویولن‌زن روی بام
در روسیه قبل از انقلاب، کشاورز یهودی و فقیری باید با ازدواج سه دخترش مواجه شود در حالی که احساسات ضد یهودیت آنها را تحریک می کند ...