دانلود فیلم The Sun Is also a Star 2019 - خورشید هم یک ستاره است

دانلود فیلم The Sun Is also a Star 2019 - خورشید هم یک ستاره است
ناتاشا دختری است که تنها به علم و واقعیت ها باور دارد و به سرنوشت، تقدیر و رویاهایی که هرگز به واقعیت تبدیل نمی شوند، اعتقاد ندارد. او از آن گونه دخترهایی نیست که پسری را در خیابان های شلوغ نیویورک ببیند و عاشق او شود؛ مخصوصا زمانی که خانواده اش تنها 12 ساعت با دیپورت شدن از کشور فاصله دارند. در طرف دیگر با پسری به نام دانیل روبرو هستیم که همواره یک دانش آموز و پسر خوبی بوده و بر طبق انتظارات والدینش رفتار کرده است. او هیچ گاه سراینده یک شعر یا فردی خیال پرداز نبوده اما هنگامی که با ناتاشا برخورد می کند، همه چیز را فراموش می کند. چیزی در وجود ناتاشا باعث می شود که دانیل فکر کند سرنوشت چیز فوق العاده ای است. حال یک میلیون آینده متفاوت در انتظار آن ها است؛ کدام یک به واقعیت تبدیل می شود؟…