دانلود فیلم Catch and Release 2006 - بگیر و رها کن

دانلود فیلم Catch and Release 2006 - بگیر و رها کن
پس از مرگ ناگهانی نامزد خود “گری” تلاش می کند با مرگ او کنار بیاید و از طرفی متوجه رازهایی می شود که او مخفی می کرده…