دانلود مستند Natascha Kampusch: The Whole Story 2010 - ناتاشا کامپوش: داستان کامل

دانلود مستند Natascha Kampusch: The Whole Story 2010 - ناتاشا کامپوش: داستان کامل
کودکی که ربوده شده و در زیرزمین به اسارت گرفته شده بود، پس از هشت سال،‌ راز زنده ماندن خود را فاش می کند.