دانلود فیلم Quiz Show 1994 - مسابقه تلویزیونی

دانلود فیلم Quiz Show 1994 - مسابقه تلویزیونی
در دهه ی ۱۹۵۰ تهیه کنندگان برنامه ی پرطرفدار پرسش و پاسخ، برای جلب تماشاگر بیش تر، سئوال و جواب ها را از پیش در اختیار فرد برنده ی مورد نظر خود می گذارند...