دانلود فیلم Stonehenge Apocalypse 2010 - آخرالزمان استون هنج

دانلود فیلم Stonehenge Apocalypse 2010 - آخرالزمان استون هنج
هنگامی که یک گروه از باستان شناسان حفاری تا یک اسکلت انسان در نزدیکی بنای تاریخی استون هنج، قطعه باستانی از ماشین آلات سنگ بستر در زیر پنهان است کشف شده است. نه دانستن اینکه چه چیزی می تواند کارگران مکانیسم ماشه و به طور تصادفی شروع زنجیره ای از اتفاقاتی که ممکن است به خوبی پایان جهان همانطور که می دانیم.