دانلود فیلم College Road Trip 2008 - سفر جاده ایی دانشگاه

دانلود فیلم College Road Trip 2008 - سفر جاده ایی دانشگاه
ملانی دختر جوانی است که قصد دارد به زودی وارد کالج شود . او مشتاقانه تصمیم دارد اولین قدم بزرگ زندگیش را برای مستقل شدن از خانواده اش بردارد و بنابراین تصمیم می گیرد بهمراه چند دختر دیگر که از دوستانش هستند به یک مسافرت جاده ای بروند تا کالج ها و دانشگاههای مختلف را ببینن ...