دانلود فیلم A Writer's Odyssey 2021 - نویسنده ادیسه

دانلود فیلم A Writer's Odyssey 2021 - نویسنده ادیسه
نویسنده یک رمان‌ فانتزی در تلاش برای پایان دادن به حکومت استبداد لرد "ردمان" است. اما از طریق یک چرخش عجیب سرنوشت، دنیای خیالی رمان شروع به تحت تأثیر قرار دادن زندگی در دنیای واقعی می‌کند و باعث می‌شود مردی برای کشتن نویسنده رمان استخدام شود...