دانلود فیلم Possession Diaries 2019 - خاطرات تسخیر

دانلود فیلم Possession Diaries 2019 - خاطرات تسخیر
داستان فیلم “خاطرات تسخیر” ربکا کلارکسون را دنبال می کند، که یک شب پس از بازی با لوح احضار از حملات شیطانی رنج می برد. مردم بیمناک فکر می کنند او دیوانه است یا دروغ می گوید، او در طول یک هفته تجربیات خود را در یک وبلاگ ویدیویی با مدرک مستند می کند. در مجموعه ای از رویدادها که به سرعت افزایش می یابند، سایه چهره ظاهر می شود و ناپدید می شود، عامل وحشت رشد می کند. به زودی فعالیت فراطبیعی خشونت آمیز می شود، و ربکا بارها توسط نیروهای شیطانی مورد حمله قرار می گیرد تا اینکه در نهایت، شیطان بدن او را در اختیار می گیرد. آیا ربکا قادر به نابوذی شیطان و محافظت از روح خود است، یا او می میرد و روحش را به آتش جهنم از دست می دهد؟ …