دانلود فیلم Sybil 1976 - سیبل

دانلود فیلم Sybil 1976 - سیبل
زن جوانی که دوران کودکی اش برای او آنقدر هولناک بود که شانزده شخصیت مختلف را در خود نشان داد ، تحت درمان پزشک قرار می گیرد.