دانلود انیمیشن Brother Bear 2003 - خرس برادر

دانلود انیمیشن Brother Bear 2003 - خرس برادر
هنگامی که یک شکارچی جوان اینوئیت بیهوده یک خرس را می کشد، او به شکلی جادویی به خرس تبدیل می شود و یک توله پرحرف تنها راهنمای او برای بازگشت است.