دانلود فیلم Vaho 2009 - غبار

دانلود فیلم Vaho 2009 - غبار
در سال 1964 در بستر خشک دریاچه ای ، راننده کامیون و همراهش، پسر بچه ای را پیدا کردند. سالها بعد، روایتهای درهم تنیده درباره کودکی، سرنوشت سه مرد را به بستر دریاچه و کودک پیوند می دهد. کارگردان "الخاندرو گربر" ...