دانلود فیلم Obvious Child 2014 - کودک آشکار

دانلود فیلم Obvious Child 2014 - کودک آشکار
زنی بیست و چند ساله که یک کمدین است به صورت ناخواسته حامله می شود. برای همین مجبور می شود که برای اولین بار با واقعیت های زنانگی رو به رو شود و...