دانلود فیلم The Sunday Woman 1975 - زن یکشنبه

دانلود فیلم The Sunday Woman 1975 - زن یکشنبه
کمیسر پلیس سانتاماریا در حال تحقیق در مورد قتل معمار مبهم آقای گارونه است. تحقیقات به زودی او را به جامعه عالی تورینو سوق می دهد. سانتاماریا به آنا کارلا مشکوک می شود و در همان زمان عاشق او می شود. للو عاشق ماسیمو، دوست همجنس گرا آنا کارلا است. او برای کشف حقیقت مسیر دیگری را دنبال می کند و نتایج او پلیس را گیج می کند. اما قتل دیگری رخ می دهد ...