دانلود مستند Fuck for Forest 2012 - لعنت به جنگل

دانلود مستند Fuck for Forest 2012 - لعنت به جنگل
داستان عجیب‌ترین خیریه‌های جهان: بر اساس این ایده که رابطه جنسی می‌تواند دنیا را تغییر دهد، این سازمان غیردولتی با فروش فیلم‌های اروتیک خانگی در اینترنت، برای اهداف زیست‌محیطی خود پول جمع‌آوری می‌کند.