دانلود فیلم A Love Song for Latasha 2019 - آهنگ عاشقانه برای لاتاشا

دانلود فیلم A Love Song for Latasha 2019 - آهنگ عاشقانه برای لاتاشا
بی عدالتی پیرامون تیراندازی و مرگ لاتاشا هارلینز پانزده ساله در یک فروشگاه در جنوب لس آنجلس, به نقطه عطفی برای جنبش مردم شهر درس سال 1992 تبدیل شد.