دانلود فیلم The Loss of a Teardrop Diamond 2008 - از دست دادن یک الماس اشکی

دانلود فیلم The Loss of a Teardrop Diamond 2008 - از دست دادن یک الماس اشکی
فیلم داستان "فیشر ویلو"، دختر منفور یک مزرعه دار بزرگ را روایت می کند که تنفر شدیدی از انسانهای کوته فکر داشته و علاقه زیادی به توهین کردن به انسانهای اطرافش دارد...