دانلود فیلم The Last Christeros 2011 - آخرین کریستروس

دانلود فیلم The Last Christeros 2011 - آخرین کریستروس
روایت توطئه ای که در حدود سال 1925 در مکزیک، زمانی که دولت مکزیک تصمیم به محدود کردن آزادی های مذهبی دارد، رخ می دهد.