دانلود مستند The Thread 2015 - تهدید

دانلود مستند The Thread 2015 - تهدید
مستندی در رابطه با داستان تعقیب و گریز شبکه های اجتماعی که در پی بمب گذاری در ماراتن بوستون رخ داده است.