دانلود فیلم Love and Other Troubles 2012 - عشق و مشکلات دیگر

دانلود فیلم Love and Other Troubles 2012 - عشق و مشکلات دیگر
ویل، 25 ساله، یک ستاره سابق کودک سرخورده است که سال ها با موفقیت از پدر زن راک اند رول خود اجتناب کرده است. همه چیز تغییر می کند وقتی پدرش به آپارتمانش نقل مکان می کند و هر دو عاشق همان رقص خط آمریکایی می شوند...