دانلود فیلم Blackbird 2019 - سیه‌پر

دانلود فیلم Blackbird 2019 - سیه‌پر
این فیلم داستان مادر مریضی را دنبال می کند که برای آخرین بار قبل از مرگش خانواده ی خود را دور هم جمع می کند و…