دانلود فیلم Gangster's Paradise: Jerusalema 2008 - بهشت تبهکاران: اورشلیم

دانلود فیلم Gangster's Paradise: Jerusalema 2008 - بهشت تبهکاران: اورشلیم
داستان فیلم درمورد جوانی اوباش است که با انجام جنایات کوچک تبدیل به یکی از سردمداران جنایت در سال‌های آشفته قبل و بعد از نزول آپارتاید می‌شود...