دانلود فیلم Session 9 2001 - جلسه ۹

دانلود فیلم Session 9 2001 - جلسه ۹
گروهی برای تمیز کردن یک آسایشگاه روانی متروک وارد آنجا می شوند.اما گذشته وحشتناک آن مکان به نظر می رسد دوباره بازگشته...