دانلود مستند SHReD: The Story of Asher Bradshaw 2013 - تراشه: داستان آشربرِدشاو

دانلود مستند SHReD: The Story of Asher Bradshaw 2013 - تراشه: داستان آشربرِدشاو
داستان کودکی شش ساله به نام آشر برِدشاو که کودکی استثنایی و منحصر به فرد تلقی می‌شود و پدرش تصمیم می‌گیرد که تمام تلاشش را برای محقق شدن آرزو‌های آشر و تبدیل شدن او به یکی از بزرگ‌ترین اسکیت‌بازان تاریخ، متمرکز کند.