دانلود فیلم An Amityville Poltergeist 2020 - بازگشت آمیتیویل

دانلود فیلم An Amityville Poltergeist 2020 - بازگشت آمیتیویل
روایت داستانی ترسناک به نام بازگشت آمیتیویل. پس از اینکه یک کار در منزل به مرد جوانی پیشنهاد می شود, او با پیرزن شبح گونه آخر هفته ی وحشتناکی را سپری می کند.