دانلود فیلم Wyatt Earp's Revenge 2012 - انتقام ویات ارپ

دانلود فیلم Wyatt Earp's Revenge 2012 - انتقام ویات ارپ
روایت ویات ارپ جوان، قبل از آغاز وکالت. هنگامی که شخصی که برایش اهمیت داشت، به قتل رسید، او در صدد پیدا و مجازات کردن قاتل دست به کار می شود.