دانلود فیلم Slave of the Cannibal God 1978 - برده خدای آدم خوار

دانلود فیلم Slave of the Cannibal God 1978 - برده خدای آدم خوار
خواهر و برادی به گینه نو میروند. تا به دنبال دوست گم‌شده خود بگردند که در جنگل بزرگ گمشده ...