دانلود فیلم Abattoir 2016 - کشتارگاه

دانلود فیلم Abattoir 2016 - کشتارگاه
یک خبرنگار تحقیقاتی تلاش میکند رمز و راز یک خانه‌ی خالی از سکنه که از اتاق های افراد مُرده ساخته شده است را حل کند…