دانلود فیلم Urge 2016 - درخواست

دانلود فیلم Urge 2016 - درخواست
گروهی از دوستان که برای تعطیلات آخر هفته به یک جزیره رفته اند، نوع جدیدی از مواد مخدر را تجربه میکنند که قابلیت کنترل هوا و هوس هایشان را از آنها میگیرد...