دانلود فیلم The Emerald Forest 1985 - جنگل زمردین

دانلود فیلم The Emerald Forest 1985 - جنگل زمردین
وقتی پسر یک مهندس توسط قبیله ای بومی در حاشیه جنگلهای بارانی ربوده می شود، او ده سال از عمرش را صرف جستجوی پسرش می کند...