دانلود فیلم Reality 2023 - واقعیت

دانلود فیلم Reality 2023 - واقعیت
یک کارشناس سابق اطلاعاتی آمریکا به دلیل انتشار غیرمجاز اطلاعات دولتی به رسانه ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 ایالات متحده از طریق یک ایمیل، به تحمل طولانی ترین مجازات ممکن مجکوم گردید...