دانلود انیمه The Little Mermaid 2: Return to the Sea 2000 - پری دریایی کوچولو ۲: بازگشت به دریا

دانلود انیمه The Little Mermaid 2: Return to the Sea 2000 - پری دریایی کوچولو ۲: بازگشت به دریا
آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...