دانلود فیلم Snipers 2022 - تک تیراندازها

دانلود فیلم Snipers 2022 - تک تیراندازها
داستان تندرو ژانگ تاوفانگ، سرباز جوان ارتشی است که در سن 22 سالگی در طول جنگ کره با کشتن یا زخمی کردن 214 سرباز آمریکایی با 435 گلوله تنها در 32 روز، رکوردی را به نام خود ثبت کرد...