دانلود فیلم Remember the Daze 2007 - دز را به یاد بیاورید

دانلود فیلم Remember the Daze 2007 - دز را به یاد بیاورید
نگاهی اجمالی به بیابان نوجوان حومه 1999 که در 24 ساعت اتفاق می افتد و نوجوانانی که در آخرین روز دبیرستان راه خود را طی می کنند.