دانلود فیلم Quadrophenia 1979 - کوادروفنیا

دانلود فیلم Quadrophenia 1979 - کوادروفنیا
لندن، سال 1965. مانند بسیاری از جوانان، "جیمی" از زندگی خود متنفر است، به خصوص از پدر و مادر و کارش در شرکت پستی. تنها وقتی با دوستانش است و به موسقی گوش داده و لندن را زیر پا می گذارد احساس آزادی می کند...