دانلود فیلم Dangerous Liaisons 1988 - روابط خطرناک

دانلود فیلم Dangerous Liaisons 1988 - روابط خطرناک
«مارکیز دو مرتوی» (کلوز) و «ویکونت دو و المونت» (مالکوویچ)، اشراف زاده هایی که سابقا دل باخته ی یک دیگر بودند، اینک اوقات شان را صرف نقشه های اغواگرانه و تلافی جویانه می کنند...