دانلود فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 - نگهبانان کهکشان بخش 3

دانلود فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 2023 - نگهبانان کهکشان بخش 3
پیتر کویل که هنوز به دلیل از دست دادن گامورا در شوک است، نگهبانان کهکشان را جمع می‌کند تا در ماموریتی مهم از کیهان محافظت کنند. ماموریتی که در صورت عدم موفقیت می‌تواند به معنای پایان کار نگهبانان کهکشان باشد و…