دانلود فیلم No Night Is Too Long 2002 - هیچ شبی خیلی طولانی نیست

دانلود فیلم No Night Is Too Long 2002 - هیچ شبی خیلی طولانی نیست
زندگی تیم کورنیش جوان با نویدهای بزرگ آغاز شده است. تیم که از ظاهر زیبای خارق العاده ای برخوردار بود، توجه زیادی داشت و به قلب های شکسته اهمیت چندانی نمی داد. در دانشگاه او دانشجوی مورد علاقه در یک نویسندگی خلاقانه معتبر بود.