دانلود فیلم Fidelity 2000 - وفاداری

دانلود فیلم Fidelity 2000 - وفاداری
داستان عکاسی مستعد که برای کار به پاریس آمده و در آنجا عاشق یک ناشر کودک و نوجوان میشود...