دانلود فیلم Radioflash 2019 - رادیو فلش

دانلود فیلم Radioflash 2019 - رادیو فلش
زمانی که یک وسیله هسته‌ای باعث ایجاد یک پالس الکترومغناطیسی می‌شود که قدرت را به بیش از 200 میلیون نفر می‌کشد , یک دختر نوجوان باید به رهبری خانواده‌اش برای زنده ماندن در دنیای جدید تاریک کمک کند .