دانلود فیلم Wind Chill 2007 - سرمایش باد

دانلود فیلم Wind Chill 2007 - سرمایش باد
دو دانشجوی کالج در راه بازگشت به خانه،همسفر می شوند.وقتی خودروی آنها در جاده ای دورافتاده از کار می افتد،روح انسانهایی که در آن منطقه کشته شده اند به سراغ آنها می آیند...