دانلود فیلم Foxtrot 2017 - فاکس‌ترات

دانلود فیلم Foxtrot 2017 - فاکس‌ترات
داستان خانواده ای که با رخ دادن اشتباهی بزرگ در پست نظامی فرزندشان، مشکلات مدیدی در زندگی شان بوجود می آید.